show
Uramaki Box – Selv vælg

4 gang Uramaki (frit valg nr. U1 – nr. U14)

32 stk. 299 ,-

DKK 299,00
Uramaki Box Lukses – Selv vælg

4 gang Uramaki Lukses (frit valg nr. U14 – nr. U24)

32 stk. 399 ,-

DKK 399,00
U1 California

Surimi, agurk, avocado, mayo (8 stk.)

DKK 69,00
U2. Laks
DKK 69,00
U3 Spicy laks

Laks, agurk, avocado, spicy mayo (8 stk.)

DKK 69,00
U4 Tun

Tun, agurk, avocado, mango (8 stk.)

DKK 79,00
U5 Spicy tun

Tun, agurk, avocado, spicy mayo (8 stk.)

DKK 79,00
U6 Spicy reje
DKK 79,00
U7 Spicy reje

Rejer, agurk, avocado, spicy mayo (8 stk.)

DKK 79,00
U8 Crispy ebi

Tempura, avocado, spicy mayo (8 stk.)

DKK 79,00
U9 Spicy shrimp

Tigerrejer, agurk, avocado, chili sauce, mayo (8 stk.)

DKK 79,00
U10 Philadelphia

Laks, agurk, avocado, cream cheese (8 stk.)

DKK 79,00
U11 King´s maki

Laks, asparges, avocado, agurk, spicy mayo (8 stk.)

DKK 79,00
U12. Alaska Uramaki (8 stk.)

Med laks, agurk, avocado og flødeost, toppet med masago.

DKK 80,00
U13 Ebi tempura

tempura rejer, agurk, avocado, spicy mayo, toppet med Tobikko orange (8 stk.)

DKK 85,00
U14 New York

Laks, hvidløg, cream cheese, agurk, toppet med tobiko (8 stk.)

DKK 80,00
U15 Rainbow

surimi med mayo, agurk, avocado, toppet med laks, tun, rejer, avocado (8 stk.)

DKK 110,00
U16 Laks deluxe

Tempura rejer, avacado, spicy mayo, toppet med laks og sesam (8 stk.)

DKK 115,00
U17 Tun deluxe

Tempura rejer, avocado, toppet med tun, spicy mayo, chili powder (8 stk.)

DKK 125,00
U18 Sparkling laks

Tempura, avocado, toppet med grillet laks, spicy mayo, teriyaki, sesam (8 stk.)

DKK 115,00
U19 Sparkling tun

Tepura, avocado, toppet med grillet tun, spicy mayo. (8 stk.)

DKK 125,00
U20 Avocado roll

Tempura, spicy mayo, toppet med avocado, teriyaki, sesam (8 stk.)

DKK 115,00
U21 Vegetar roll

Avocado, agurk, arspase, peanuts butter, toppet med avocado  (8 stk.)

DKK 120,00
U22 Peanuts roll

Avocado, agurk, arspages. peanuts butter toppet med peanuts (8 stk.)

DKK 79,00
U23 Stegt løg roll

Tempura rejer, avocado,spicy mayo, toppet med stegt løg, teriyaki, sesam (8 stk.)

DKK 105,00
U24 Ebi Rainbow roll

Tempura rejer, avocado, flødeost, toppet med laks, tun, rejer, avocado (8 stk.)

DKK 110,00